يکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸


 

بازدید روز ۲۷۴
بازدید دیروز ۳۲۶
بازديد ماه ۲۷۴
كل بازديدها ۷۸۴۱۲۷
افراد آنلاين ۱۲۰

رزومه کارجویان

 

کد 100 

کارشناس عمران 

رزومه    درخواست  

کد 101

کارشناس کامپیوتر

رزومه    درخواست   

کد 102

کارشناس برق-قدرت

رزومه    درخواست   

کد 103

کارشناس برق - قدرت

رزومه    درخواست   

 کد 104

کارشناس مدیریت اجرایی

رزومه    درخواست    

کد 105

کارشناس عمران- عمران

رزومه    درخواست    

کد 106

کارشناس ارشد مدیریت شهری

رزومه    درخواست   

کد 107

کاردانی کامپیوتر

رزومه    درخواست 

کد 108

کاردانی برق صنعتی

رزومه    درخواست 

کد 109

کارشناس عمران

رزومه    درخواست 

کد 110 

کارشناس اقتصاد

رزومه    درخواست 

کد 111

دکتری بازرگانی- بازاریابی

رزومه    درخواست 

کد 112

کارشناس ICT

رزومه    درخواست 

کد 113

کارشناس ارشد کشاورزی

رزومه    درخواست 

کد 114

کارشناس عمران

رزومه    درخواست 

کد 115

دیپلم- حراست- انباردار

رزومه    درخواست 

کد 116

کارشناس حسابداری

رزومه    درخواست 

کد 117

دیپلم مکانیک خودرو

رزومه    درخواست 

کد 118

کارشناس هنرهای تجسمی

رزومه    درخواست 

کد 119

کارشناس ارشد برق-قدرت

رزومه    درخواست 

کد 120

کاردانی عمران

رزومه    درخواست 

کد 121

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

رزومه    درخواست 

 کد 122

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

رزومه    درخواست 

کد 123

مهندسی مکانیک سیالات

رزومه    درخواست  

کد 124

دیپلم دکوراسیون داخلی

رزومه    درخواست 

کد 125

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رزومه    درخواست 

کد 126

پایان دوره راهنمایی

رزومه    درخواست 

کد 127

کاردانی حسابداری صنعتی

رزومه    درخواست 

کد 128

دیپلم مکانیک

رزومه    درخواست 

کد 129

کارشناس برق قدرت

رزومه    درخواست 

کد 130

کارشناسی ارتباط تصویری

رزومه    درخواست 

کد 131

دیپلم اقتصاد

رزومه    درخواست 

کد 132

پایان دوره راهنمایی

رزومه    درخواست 

کد 133

کارشناس حسابداری

رزومه    درخواست 

کد 134

کاردانی حسابداری صنعتی

رزومه    درخواست 

کد 135

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

رزومه    درخواست 

کد 136

کارشناس حقوق

رزومه    درخواست 

کد 137

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

رزومه    درخواست 

کد 138

کارشناسی مهندسی شهرسازی

رزومه    درخواست 

کد 139

کارشناسی حسابداری

رزومه    درخواست 

کد 140

کارشناسی نقشه کشی صنعتی

رزومه    درخواست 

کد 141

دیپلم جوشکاری

رزومه    درخواست 

کد 142

دیپلم برق صنعتی

رزومه    درخواست

کد 143

کارشناسی برق انتقال و توزیع

رزومه    درخواست

کد 144

دیپلم ادبیات

رزومه    درخواست

کد 145

دیپلم عمران

رزومه    درخواست

کد 146

دیپلم حسابداری

رزومه    درخواست

 کد 147

دیپلم 

رزومه    درخواست 

کد 148

کارشناسی علوم کامپیوتر

رزومه    درخواست 

کد 149

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

رزومه    درخواست 

کد 150

کارشناسی برق قدرت

رزومه    درخواست 

کد 151

مهندس شیمی

رزومه    درخواست

کد 152

کارشناس حسابداری

رزومه    درخواست

کد 153

کارشناسی برق مخابرات-الکترونیگ

رزومه    درخواست

کد 154

کارشناس مکانیک جامدات

رزومه    درخواست

 کد 155

کارشناس ارشد ژئو فیزیک

رزومه    درخواست

کد 156

کارشناس نقشه کشی معماری

رزومه    درخواست 

کد 157

کاردانی امور اداری

رزومه    درخواست

کد 158

دیپلم عمران 

رزومه    درخواست

کد 159

کارشناس مهندسی مواد - مهندسی صنایع

رزومه    درخواست

کد 160

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

رزومه    درخواست

   

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت کاردار محفوظ می باشد
طراحی سایت