چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  حداکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید شد.

بازدید روز ۳۱۸
بازدید دیروز ۷۴۲
بازديد ماه ۳۷۲۶
كل بازديدها ۴۲۷۵۵۷
افراد آنلاين ۷۵

کار در کانادا

 

 

لیست مشاغل کانادا به همراه نوع تخصص A و  B و 0

NOC 

Title

Skill level or type

0011

Legislators

0

0012

Senior government managers and officials

0

0013

Senior managers - financial, communications and other business services

0

0014

Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations

0

0015

Senior managers - trade, broadcasting and other services, n.e.c.

0

0016

Senior managers - construction, transportation, production and utilities

0

0111

Financial managers

0

0112

Human resources managers

0

0113

Purchasing managers

0

0114

Other administrative services managers

0

0121

Insurance, real estate and financial brokerage managers

0

0122

Banking, credit and other investment managers

0

0124

Advertising, marketing and public relations managers

0

0125

Other business services managers

0

0131

Telecommunication carriers managers

0

0132

Postal and courier services managers

0

0211

Engineering managers

0

0212

Architecture and science managers

0

0213

Computer and information systems managers

0

0311

Managers in health care

0

0411

Government managers - health and social policy development and program administration

0

0412

Government managers - economic analysis, policy development and program administration

0

0413

Government managers - education policy development and program administration

0

0414

Other managers in public administration

0

0421

Administrators - post-secondary education and vocational training

0

0422

School principals and administrators of elementary and secondary education

0

0423

Managers in social, community and correctional services

0

0431

Commissioned police officers

0

0432

Fire chiefs and senior firefighting officers

0

0433

Commissioned officers of the Canadian Forces

0

0511

Library, archive, museum and art gallery managers

0

0512

Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts

0

0513

Recreation, sports and fitness program and service directors

0

0601

Corporate sales managers

0

0621

Retail and wholesale trade managers

0

0631

Restaurant and food service managers

0

0632

Accommodation service managers

0

0651

Managers in customer and personal services, n.e.c.

0

0711

Construction managers

0

0712

Home building and renovation managers

0

0714

Facility operation and maintenance managers

0

0731

Managers in transportation

0

0811

Managers in natural resources production and fishing

0

0821

Managers in agriculture

0

0822

Managers in horticulture

0

0823

Managers in aquaculture

0

0911

Manufacturing managers

0

0912

Utilities managers

0

1111

Financial auditors and accountants

A

1112

Financial and investment analysts

A

1113

Securities agents, investment dealers and brokers

A

1114

Other financial officers

A

1121

Human resources professionals

A

1122

Professional occupations in business management consulting

A

1123

Professional occupations in advertising, marketing and public relations

A

1211

Supervisors, general office and administrative support workers

B

1212

Supervisors, finance and insurance office workers

B

1213

Supervisors, library, correspondence and related information workers

B

1214

Supervisors, mail and message distribution occupations

B

1215

Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations

B

1221

Administrative officers

B

1222

Executive assistants

B

1223

Human resources and recruitment officers

B

1224

Property administrators

B

1225

Purchasing agents and officers

B

1226

Conference and event planners

B

1227

Court officers and justices of the peace

B

1228

Employment insurance, immigration, border services and revenue officers

B

1241

Administrative assistants

B

1242

Legal administrative assistants

B

1243

Medical administrative assistants

B

1251

Court reporters, medical transcriptionists and related occupations

B

1252

Health information management occupations

B

1253

Records management technicians

B

1254

Statistical officers and related research support occupations

B

1311

Accounting technicians and bookkeepers

B

1312

Insurance adjusters and claims examiners

B

1313

Insurance underwriters

B

1314

Assessors, valuators and appraisers

B

1315

Customs, ship and other brokers

B

1411

General office support workers

C

1414

Receptionists

C

1415

Personnel clerks

C

1416

Court clerks

C

1422

Data entry clerks

C

1423

Desktop publishing operators and related occupations

C

1431

Accounting and related clerks

C

1432

Payroll clerks

C

1434

Banking, insurance and other financial clerks

C

1435

Collectors

C

1451

Library assistants and clerks

C

1452

Correspondence, publication and regulatory clerks

C

1454

Survey interviewers and statistical clerks

C

1511

Mail, postal and related workers

C

1512

Letter carriers

C

1513

Couriers, messengers and door-to-door distributors

C

1521

Shippers and receivers

C

1522

Storekeepers and partspersons

C

1523

Production logistics co-ordinators

C

1524

Purchasing and inventory control workers

C


 

 

 

NOC 

Title

Skill level or type

1525

Dispatchers

C

1526

Transportation route and crew schedulers

C

2111

Physicists and astronomers

A

2112

Chemists

A

2113

Geoscientists and oceanographers

A

2114

Meteorologists and climatologists

A

2115

Other professional occupations in physical sciences

A

2121

Biologists and related scientists

A

2122

Forestry professionals

A

2123

Agricultural representatives, consultants and specialists

A

2131

Civil engineers

A

2132

Mechanical engineers

A

2133

Electrical and electronics engineers

A

2134

Chemical engineers

A

2141

Industrial and manufacturing engineers

A

2142

Metallurgical and materials engineers

A

2143

Mining engineers

A

2144

Geological engineers

A

2145

Petroleum engineers

A

2146

Aerospace engineers

A

2147

Computer engineers (except software engineers and designers)

A

2148

Other professional engineers, n.e.c.

A

2151

Architects

A

2152

Landscape architects

A

2153

Urban and land use planners

A

2154

Land surveyors

A

2161

Mathematicians, statisticians and actuaries

A

2171

Information systems analysts and consultants

A

2172

Database analysts and data administrators

A

2173

Software engineers and designers

A

2174

Computer programmers and interactive media developers

A

2175

Web designers and developers

A

2211

Chemical technologists and technicians

B

2212

Geological and mineral technologists and technicians

B

2221

Biological technologists and technicians

B

2222

Agricultural and fish products inspectors

B

2223

Forestry technologists and technicians

B

2224

Conservation and fishery officers

B

2225

Landscape and horticulture technicians and specialists

B

2231

Civil engineering technologists and technicians

B

2232

Mechanical engineering technologists and technicians

B

2233

Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians

B

2234

Construction estimators

B

2241

Electrical and electronics engineering technologists and technicians

B

2242

Electronic service technicians (household and business equipment)

B

2243

Industrial instrument technicians and mechanics

B

2244

Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors

B

2251

Architectural technologists and technicians

B

2252

Industrial designers

B

2253

Drafting technologists and technicians

B

2254

Land survey technologists and technicians

B

2255

Technical occupations in geomatics and meteorology

B

2261

Non-destructive testers and inspection technicians

B

2262

Engineering inspectors and regulatory officers

B

2263

Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety

B

2264

Construction inspectors

B

2271

Air pilots, flight engineers and flying instructors

B

2272

Air traffic controllers and related occupations

B

2273

Deck officers, water transport

B

2274

Engineer officers, water transport

B

2275

Railway traffic controllers and marine traffic regulators

B

2281

Computer network technicians

B

2282

User support technicians

B

2283

Information systems testing technicians

B

3011

Nursing co-ordinators and supervisors

A

3012

Registered nurses and registered psychiatric nurses

A

3111

Specialist physicians

A

3112

General practitioners and family physicians

A

3113

Dentists

A

3114

Veterinarians

A

3121

Optometrists

A

3122

Chiropractors

A

3124

Allied primary health practitioners

A

3125

Other professional occupations in health diagnosing and treating

A

3131

Pharmacists

A

3132

Dietitians and nutritionists

A

3141

Audiologists and speech-language pathologists

A

3142

Physiotherapists

A

3143

Occupational therapists

A

3144

Other professional occupations in therapy and assessment

A

3211

Medical laboratory technologists

B

3212

Medical laboratory technicians and pathologists' assistants

B

3213

Animal health technologists and veterinary technicians

B

3214

Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists

B

3215

Medical radiation technologists

B

3216

Medical sonographers

B

3217

Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.

B

3219

Other medical technologists and technicians (except dental health)

B

3221

Denturists

B

3222

Dental hygienists and dental therapists

B

3223

Dental technologists, technicians and laboratory assistants

B

3231

Opticians

B

3232

Practitioners of natural healing

B

3233

Licensed practical nurses

B

3234

Paramedical occupations

B

3236

Massage therapists

B

3237

Other technical occupations in therapy and assessment

B

3411

Dental assistants

C

3413

Nurse aides, orderlies and patient service associates

C

3414

Other assisting occupations in support of health services

C

4011

University professors and lecturers

A

4012

Post-secondary teaching and research assistants

A

4021

College and other vocational instructors

A

4031

Secondary school teachers

A

4032

Elementary school and kindergarten teachers

A

4033

Educational counsellors

A

4111

Judges

A

4112

Lawyers and Quebec notaries

A

4151

Psychologists

A

4152

Social workers

A

4153

Family, marriage and other related counsellors

A

4154

Professional occupations in religion

A

4155

Probation and parole officers and related occupations

A

4156

Employment counsellors

A

4161

Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers

A

4162

Economists and economic policy researchers and analysts

A

4163

Business development officers and marketing researchers and consultants

A

4164

Social policy researchers, consultants and program officers

A

4165

Health policy researchers, consultants and program officers

A

4166

Education policy researchers, consultants and program officers

A

4167

Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers

A

4168

Program officers unique to government

A

4169

Other professional occupations in social science, n.e.c.

A

4211

Paralegal and related occupations

B

4212

Social and community service workers

B

4214

Early childhood educators and assistants

B

4215

Instructors of persons with disabilities

B

4216

Other instructors

B

4217

Other religious occupations

B

4311

Police officers (except commissioned)

B

4312

Firefighters

B

4313

Non-commissioned ranks of the Canadian Forces

B

4411

Home child care providers

C

4412

Home support workers, housekeepers and related occupations

C

4413

Elementary and secondary school teacher assistants

C

4421

Sheriffs and bailiffs

C

4422

Correctional service officers

C

4423

By-law enforcement and other regulatory officers, n.e.c.

C

5111

Librarians

A

5112

Conservators and curators

A

5113

Archivists

A

5121

Authors and writers

A

5122

Editors

A

5123

Journalists

A

5125

Translators, terminologists and interpreters

A

5131

Producers, directors, choreographers and related occupations

A

5132

Conductors, composers and arrangers

A

5133

Musicians and singers

A

5134

Dancers

A

5135

Actors and comedians

A

5136

Painters, sculptors and other visual artists

A

5211

Library and public archive technicians

B

5212

Technical occupations related to museums and art galleries

B

5221

Photographers

B

5222

Film and video camera operators

B

5223

Graphic arts technicians

B

5224

Broadcast technicians

B

5225

Audio and video recording technicians

B

5226

Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts

B

5227

Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts

B

5231

Announcers and other broadcasters

B

5232

Other performers, n.e.c.

B

5241

Graphic designers and illustrators

B

5242

Interior designers and interior decorators

B

5243

Theatre, fashion, exhibit and other creative designers

B

5244

Artisans and craftspersons

B

5245

Patternmakers - textile, leather and fur products

B

5251

Athletes

B

5252

Coaches

B

5253

Sports officials and referees

B

5254

Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness

B

6211

Retail sales supervisors

B

6221

Technical sales specialists - wholesale trade

B

6222

Retail and wholesale buyers

B

6231

Insurance agents and brokers

B

6232

Real estate agents and salespersons

B

6235

Financial sales representatives

B

6311

Food service supervisors

B

6312

Executive housekeepers

B

6313

Accommodation, travel, tourism and related services supervisors

B

6314

Customer and information services supervisors

B

6315

Cleaning supervisors

B

6316

Other services supervisors

B

6321

Chefs

B

6322

Cooks

B

6331

Butchers, meat cutters and fishmongers - retail and wholesale

B

6332

Bakers

B

6341

Hairstylists and barbers

B

6342

Tailors, dressmakers, furriers and milliners

B

6343

Shoe repairers and shoemakers

B

6344

Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations

B

6345

Upholsterers

B

6346

Funeral directors and embalmers

B

6411

Sales and account representatives - wholesale trade (non-technical)

C

6421

Retail salespersons

C

6511

Maîtres d'hôtel and hosts/hostesses

C

6512

Bartenders

C

6513

Food and beverage servers

C

6521

Travel counsellors

C

6522

Pursers and flight attendants

C

6523

Airline ticket and service agents

C

6524

Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerks

C

6525

Hotel front desk clerks

C

6531

Tour and travel guides

C

6532

Outdoor sport and recreational guides

C

6533

Casino occupations

C

6541

Security guards and related security service occupations

C

6551

Customer services representatives - financial institutions

C

6552

Other customer and information services representatives

C

6561

Image, social and other personal consultants

C

6562

Estheticians, electrologists and related occupations

C

6563

Pet groomers and animal care workers

C

6564

Other personal service occupations

C

6611

Cashiers

D

6621

Service station attendants

D

6622

Store shelf stockers, clerks and order fillers

D

6623

Other sales related occupations

D

6711

Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations

D

6721

Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services

D

6722

Operators and attendants in amusement, recreation and sport

D

6731

Light duty cleaners

D

6732

Specialized cleaners

D

6733

Janitors, caretakers and building superintendents

D

6741

Dry cleaning, laundry and related occupations

D

6742

Other service support occupations, n.e.c.

D

7201

Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations

B

7202

Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations

B

7203

Contractors and supervisors, pipefitting trades

B

7204

Contractors and supervisors, carpentry trades

B

7205

Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers

B

7231

Machinists and machining and tooling inspectors

B

7232

Tool and die makers

B

7233

Sheet metal workers

B

7234

Boilermakers

B

7235

Structural metal and platework fabricators and fitters

B

7236

Ironworkers

B

7237

Welders and related machine operators

B

7241

Electricians (except industrial and power system)

B

7242

Industrial electricians

B

7243

Power system electricians

B

7244

Electrical power line and cable workers

B

7245

Telecommunications line and cable workers

B

7246

Telecommunications installation and repair workers

B

7247

Cable television service and maintenance technicians

B

7251

Plumbers

B

7252

Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers

B

7253

Gas fitters

B

7271

Carpenters

B

7272

Cabinetmakers

B

7281

Bricklayers

B

7282

Concrete finishers

B

7283

Tilesetters

B

7284

Plasterers, drywall installers and finishers and lathers

B

7291

Roofers and shinglers

B

7292

Glaziers

B

7293

Insulators

B

7294

Painters and decorators (except interior decorators)

B

7295

Floor covering installers

B

7301

Contractors and supervisors, mechanic trades

B

7302

Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews

B

7303

Supervisors, printing and related occupations

B

7304

Supervisors, railway transport operations

B

7305

Supervisors, motor transport and other ground transit operators

B

7311

Construction millwrights and industrial mechanics

B

7312

Heavy-duty equipment mechanics

B

7313

Refrigeration and air conditioning mechanics

B

7314

Railway carmen/women

B

7315

Aircraft mechanics and aircraft inspectors

B

7316

Machine fitters

B

7318

Elevator constructors and mechanics

B

7321

Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers

B

7322

Motor vehicle body repairers

B

7331

Oil and solid fuel heating mechanics

B

7332

Appliance servicers and repairers

B

7333

Electrical mechanics

B

7334

Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics

B

7335

Other small engine and small equipment repairers

B

7361

Railway and yard locomotive engineers

B

7362

Railway conductors and brakemen/women

B

7371

Crane operators

B

7372

Drillers and blasters - surface mining, quarrying and construction

B

7373

Water well drillers

B

7381

Printing press operators

B

7384

Other trades and related occupations, n.e.c.

B

7441

Residential and commercial installers and servicers

C

7442

Waterworks and gas maintenance workers

C

7444

Pest controllers and fumigators

C

7445

Other repairers and servicers

C

7451

Longshore workers

C

7452

Material handlers

C

7511

Transport truck drivers

C

7512

Bus drivers, subway operators and other transit operators

C

7513

Taxi and limousine drivers and chauffeurs

C

7514

Delivery and courier service drivers

C

7521

Heavy equipment operators (except crane)

C

7522

Public works maintenance equipment operators and related workers

C

7531

Railway yard and track maintenance workers

C

7532

Water transport deck and engine room crew

C

7533

Boat and cable ferry operators and related occupations

C

7534

Air transport ramp attendants

C

7535

Other automotive mechanical installers and servicers

C

7611

Construction trades helpers and labourers

D

7612

Other trades helpers and labourers

D

7621

Public works and maintenance labourers

D

7622

Railway and motor transport labourers

D

8211

Supervisors, logging and forestry

B

8221

Supervisors, mining and quarrying

B

8222

Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services

B

8231

Underground production and development miners

B

8232

Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers

B

8241

Logging machinery operators

B

8252

Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers

B

8255

Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services

B

8261

Fishing masters and officers

B

8262

Fishermen/women

B

8411

Underground mine service and support workers

C

8412

Oil and gas well drilling and related workers and services operators

C

8421

Chain saw and skidder operators

C

8422

Silviculture and forestry workers

C

8431

General farm workers

C

8432

Nursery and greenhouse workers

C

8441

Fishing vessel deckhands

C

8442

Trappers and hunters

C

8611

Harvesting labourers

D

8612

Landscaping and grounds maintenance labourers

D

8613

Aquaculture and marine harvest labourers

D

8614

Mine labourers

D

8615

Oil and gas drilling, servicing and related labourers

D

8616

Logging and forestry labourers

D

9211

Supervisors, mineral and metal processing

B

9212

Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities

B

9213

Supervisors, food, beverage and associated products processing

B

9214

Supervisors, plastic and rubber products manufacturing

B

9215

Supervisors, forest products processing

B

9217

Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing

B

9221

Supervisors, motor vehicle assembling

B

9222

Supervisors, electronics manufacturing

B

9223

Supervisors, electrical products manufacturing

B

9224

Supervisors, furniture and fixtures manufacturing

B

9226

Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing

B

9227

Supervisors, other products manufacturing and assembly

B

9231

Central control and process operators, mineral and metal processing

B

9232

Petroleum, gas and chemical process operators

B

9235

Pulping, papermaking and coating control operators

B

9241

Power engineers and power systems operators

B

9243

Water and waste treatment plant operators

B

9411

Machine operators, mineral and metal processing

C

9412

Foundry workers

C

9413

Glass forming and finishing machine operators and glass cutters

C

9414

Concrete, clay and stone forming operators

C

9415

Inspectors and testers, mineral and metal processing

C

9416

Metalworking and forging machine operators

C

9417

Machining tool operators

C

9418

Other metal products machine operators

C

9421

Chemical plant machine operators

C

9422

Plastics processing machine operators

C

9423

Rubber processing machine operators and related workers

C

9431

Sawmill machine operators

C

9432

Pulp mill machine operators

C

9433

Papermaking and finishing machine operators

C

9434

Other wood processing machine operators

C

9435

Paper converting machine operators

C

9436

Lumber graders and other wood processing inspectors and graders

C

9437

Woodworking machine operators

C

9441

Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workers

C

9442

Weavers, knitters and other fabric making occupations

C

9445

Fabric, fur and leather cutters

C

9446

Industrial sewing machine operators

C

9447

Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturing

C

9461

Process control and machine operators, food, beverage and associated products processing

C

9462

Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers

C

9463

Fish and seafood plant workers

C

9465

Testers and graders, food, beverage and associated products processing

C

9471

Plateless printing equipment operators

C

9472

Camera, platemaking and other prepress occupations

C

9473

Binding and finishing machine operators

C

9474

Photographic and film processors

C

9521

Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors

C

9522

Motor vehicle assemblers, inspectors and testers

C

9523

Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers

C

9524

Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturing

C

9525

Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformers

C

9526

Mechanical assemblers and inspectors

C

9527

Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturing

C

9531

Boat assemblers and inspectors

C

9532

Furniture and fixture assemblers and inspectors

C

9533

Other wood products assemblers and inspectors

C

9534

Furniture finishers and refinishers

C

9535

Plastic products assemblers, finishers and inspectors

C

9536

Industrial painters, coaters and metal finishing process operators

C

9537

Other products assemblers, finishers and inspectors

C

9611

Labourers in mineral and metal processing

D

9612

Labourers in metal fabrication

D

9613

Labourers in chemical products processing and utilities

D

9614

Labourers in wood, pulp and paper processing

D

9615

Labourers in rubber and plastic products manufacturing

D

9616

Labourers in textile processing

D

9617

Labourers in food, beverage and associated products processing

D

9618

Labourers in fish and seafood processing

D

9619

Other labourers in processing, manufacturing and utilities

D

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت کاردار محفوظ می باشد